INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ HORIA HULUBEI

PLATFORMA DE CALCUL AVANSAT PENTRU CERCETAREA DE FIZICA SI DOMENII CONEXE PACFIZ


PACFIZ este un sistem de calcul distribuit care cuprinde centre de date găzduite și operate în cadrul Departamentului Fizică Computațională și Tehnologia Informației (DFCTI), Departamentului Fizică Hadronică (DFH) și al Departamentului Fizica Particulelor Elementare (DFPE).

Centrele GRID au fost certificate în Infrastructura Europeană Grid în perioada 2004-2012 și au beneficiat în perioada 2009-2011 de finanțare prin proiectul Sistem Grid pentru Cercetarea de Fizică și Domenii Conexe (GriCeFCo) în cadrul POS CCE, Fondul European de Dezvoltare Regională.

Cu peste 11.000 de nuclee logice de procesare (CPU cores) și o capacitate de stocare pe disc de peste 8 PetaBytes, PACFIZ reprezintă la nivel național infrastructura distribuită cu cea mai mare concentrare de resurse dedicate calculului științific avansat pentru CDI în fizică și în domenii conexe.

Instalația funcționează în regim de lucru neîntrerupt (24/7), fiind utilizată de numeroase grupuri de cercetători din țară și din străinătate.

Prin HG Nr. 786/2014 IOSIN IFIN GRID a fost inclusa pe lista Instalatiilor si Obiectivelor Speciale de Interes National finantate din fondurile Ministerului Educatiei Nationale - capitolul Cercetare fundamentală și Cercetare dezvoltare, ca parte componenta a Instalatiei Grid de Interes National.

Prin HG 629/2023 instalatia a devenit Platforma de calcul avansat pentru cercetarea de fizica si domenii conexe PACFIZ, componenta a Retelei Nationale de Cercetare-Dezvoltare Grid

PACFIZ este finantata de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare.